Pakitaxi teenus Eesti piires


Klientidele

Pakitaxi ei ole tekkinud tühjale kohale, vaid ta on tegutsenud erinevate nimede all, osutades valdavalt püsiklientidele väikesaadetiste veo teenust juba alates aastast 1991. Kogemustepagasi kasv ja üha sagedamini esinev nõudmine üksikute saadetiste kiireks kohaletoimetamiseks andsid tõuke Pakitaxi kui märgi loomiseks.

Pakitaxi tegutseb Eesti piires, tegeledes valdavalt Tallinnast ja Harjumaalt lähtuvate väikesaadetiste kiirveoga. Pakitaxi abistab Teid siis, kui aja kiire kulg ei lase kasutada regulaarset kaubaveoteenust.

Pakitaxi hoolib Eestis kehtivatest liikluseeskirjadest ja karistustest, seega mingit imet teel ei toimu ja Teie saadetis jõuab tervelt adressaadini vastavalt füüsikaseadustele.

Pakitaxi on põhiliselt pakiveoga tegelev, ometi võtab ta erandina vedada ka alusele pakitud kaupa, kuid mitte rohkem, kui kolm alust korraga.

Pakitaxi soovitus: tellige kiirvedu juba siis, kui vajadus selle järele on juba näha, kuid  ei ole veel liiga pakiline.