Tingimused


Enne kui tellida

Tellimuste vastuvõtt toimub kella 7-18, täitmine toimub vastavalt kliendi vajadustele.Vastuvõetud tellimuse täitmiseks alates laadimise lõpetamisest kuni sihtkohta toimetamiseni on max. 5 tundi, Tallinnas 2 tundi.

Saartele toimetamisel tuleb arvestada ülesõiduks kuluvatele toimingutele mineva lisaaja- ja rahakuluga.

Pakitaxi võtab edasitoimetamiseks vastu ühikuna mitte üle 35 kg, ühe inimese poolt käideldavaid saadetisi, mis üldkaalus ei ületa 1500 kg. Erandkorras saab saata ka alusele ladustatud kaupa

Pakitaxi kiirkulleri teenuse hind ei ole sõltuvuses saadetise kaalust, kui see ei ületa 35 kg . Enama kui kahe ühiku saatmisel peab saatja tasuma ka  laadimise eest vastavalt hinnakirjale. Laadimisel ja edasitoimetamisel tellijast või vastuvõtjast olenevatel põhjustel tekkinud seisakute (ooteaja) eest tasub tellija vastavalt hinnakirjale.

Üldjuhul tasub tellimuse täitmise eest tellija vastavalt arvel esitatud maksetingimustele.

Laupäeval, pühapäeval ja riiklikel pühadel teostatavate teenuste eest tasumine toimub vastavalt hinnakirjale, millele  erikokkuleppe alusel lisandub lisatasu.

Pakitaxi ei võta edasitoimetamiseks vastu tule- ja plahvatusohtlikke veoseid, relvi, keemilisi ühendeid, raha ning väärisesemeid, samuti määrivaid, lekkivaid või tugevat spetsiifilist lõhna levitavaid saadetisi.

Erikokkuleppel on võimalik saata erireziimi mittevajavaid pakitud toiduaineid, väikeseid elusolendeid vms.

Pakitaxi võtab vastutada kogu saadetise tervena päralejõudmise eest, kuid juhul, kui saadetisega peaks sündima õnnetus (vigastus, kadumine), heastab Pakitaxi saadetise rahalise väärtuse, kuid mitte enam, kui 150 EUR väärtuses. Suure väärtusega saadetiste korral soovitab Pakitaxi kindlustada saadetise eraldi,  pakkudes selleks oma abi.